Una mostra de la creativitat i la innovació catalanes es podrà veure a l’exposició “Pensat a Barcelona”, que la Generalitat de Catalunya presentarà a l’espai Catalunya Europa, a Brussel·les.

L’exposició, que s’inaugurarà el 8 de novembre a les 18 h, és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, amb la col·laboració de Barcelona Centre de Disseny (BCD) i Foment de les Arts i del Disseny (FAD).

L’exposició ha itinerat per diversos espais, des de fires internacionals, com ara BizBarcelona i The Brandery, passant també per centres vinculats al disseny com el FAD, fins a espais públics del centre de Barcelona. La mostra arriba a Brussel·les amb la finalitat d’aprofitar sinergies a Catalunya que contribueixin a la promoció del creixement econòmic.

La mostra es podrà visitar a Brussel·les del 9 de novembre 2011 fins al 5 d’abril del 2012. Dins del programa d’activitats paral·leles previst, s’hi inclou una presentació a càrrec d’ACC1Ó -l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat-, del projecte Invest in Catalonia, que té com a objectiu presentar les condicions i facilitats que ofereix Catalunya com a destinació d’inversions.

També s’hi preveu la celebració a càrrec d’ACC1Ó d’una activitat comercial al voltant de les empreses innovadores catalanes.

Visita amb els mitjans de comunicació el 8 de novembre, a les 17.30 h. Hi assistiran el director general d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència, Ignasi Genovès; el director de Relacions Internacionals i Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona, Joaquim Llimona, i el conseller delegat d’ACC1Ó, Josep Moragas.

Data d’elaboració: 07/11/2011
Font i fotografia: notícia premsa Gencat, 04/11/2011