Test Off, és el servei de manteniment predictiu que Test Motors, empresa ubicada al Parc Tecnològic del Vallès (PTV), realitza a la Central Tèrmica de Cicle Combinat de Eon a Tarragona, per predir les avaries dels motors elèctrics. D’aquesta manera s’aconsegueix allargar la vida útil dels motors i la de les seves càrregues, realitzant petites accions correctores, planificades amb antelació, sobre les màquines, i així mantenir la disponibilitat de la central i evitar parades no programes.

Test Off, és el servei de manteniment predictiu que Test Motors, empresa ubicada al Parc Tecnològic del Vallès (PTV), realitza a la Central Tèrmica de Cicle Combinat de Eon a Tarragona, per predir les avaries dels motors elèctrics. D’aquesta manera s’aconsegueix allargar la vida útil dels motors i la de les seves càrregues, realitzant petites accions correctores, planificades amb antelació, sobre les màquines, i així mantenir la disponibilitat de la central i evitar parades no programes.

Els motors analitzats són els més crítics per al procés de generació en una central de cicle combinat. Des dels que accionen a les bombes d’alimentació de l’aigua de la turbina de vapor, els que accionen als ventiladors de refrigeració de la turbina de gas, les bombes de refrigeració del circuit obert i del circuit tancat, les bombes de
condensat o les bombes de lubricació dels rodaments de l’eix del generador elèctric. Un total de 30 motors són revisats i diagnosticats de forma periòdica per Test Motors per Eon en la seva central de cicle combinat al polígon industrial petroquímic de Tarragona. Motors de 400VAC fins 6600VAC i des 37kW fins 1650kW.

Test Off permet també realitzar el manteniment predictiu de les càrregues associades als motors elèctrics a la Central Tèrmica de Cicle Combinat, com les bombes, els ventiladors, els compressors, i també a totes les màquines relacionades amb el circuit de potència del motor, des dels transformadors, els contactors, els
interruptors, els seccionadors, etc… i detectar desgast o vibració excessiva dels contactes, entre d’altres avaries.

Data d’elaboració: 05/07/2011
Font i fotografia: notícia PTV, 28/06/2011