La innovació és transformar amb èxit una idea en forma de producte, procés o servei i actualment és una opció estratègica necessària per diferenciar-se i tenir una posició competitiva a llarg termini en el mercat tan nacional com internacional.

Per crear la cultura de la innovació en una empresa s’han d’involucrar tots els departaments de l’empresa i requereix el compromís de la Direcció per assignar els recursos necessaris. Si innovar no és una prioritat per l’empresa, no cal començar.


La innovació és transformar amb èxit una idea en forma de producte, procés o servei i actualment és una opció estratègica necessària per diferenciar-se i tenir una posició competitiva a llarg termini en el mercat tan nacional com internacional.

Per crear la cultura de la innovació en una empresa s’han d’involucrar tots els departaments de l’empresa i requereix el compromís de la Direcció per assignar els recursos necessaris. Si innovar no és una prioritat per l’empresa, no cal començar.

Per a innovar és molt important també tenir en compte les dificultats i barreres amb les quals ens poden trobar per poder-les superar. Cliqueu aquí per veure el document

Data d’elaboració: març 2011.
Fonts: Cambra de Comerç de Barcelona i Barcelona Innova.
A la fotografia Berto Pena i Pau Garcia-Milà, d’Enrique Dans. CC2.0 (by).