Tots sabem que la recerca del lideratge social és un objectiu comú en les campanyes de màrqueting i publicitat.

Tots sabem també que, darrere de cada acció social, específicament de cada Tweet, hi ha una persona. Un usuari que ha trobat una raó de pes per a vincular-se amb la marca.

No obstant això, poques vegades ens parem a dimensionar el potencial que les xarxes socials posen a la nostra disposició perquè, nosaltres també, marca o empresa, aconseguim el creixement.

Les probabilitats d’èxit es deriven de la capacitat que tinguem per establir fórmules i combinacions que potenciïn les nostres accions i permetin que, la qualitat, el compromís i l’honestedat, de les nostres accions es propaguin com la pólvora en temps real per la xarxa. Ens centrem avui en la combinació Twitter-blog buscant la nostra transformació en líders d’opinió.

Per començar, la combinació és a l’origen eficient; Twitter s’alimenta de contingut amb el qual manté en marxa el motor de la difusió, i els blocs són en si mateixos l’origen del Web 2.0.

Ciqueu aquí per veure les claus per aconseguir ser un referent amb la combinació blog-Twitter.

 

Data d’elaboració: 05/12/2012.
Font: puro marketing,02/12/2011
Fotografia de Rosaura Ochoa: CC,2.0 (by)