Infojobs observa indicis de recuperació en el sector TIC en el primer trimestre de l’any, ja que el nombre de vacants oferides (120.238 llocs) va superar en un 17% al registrat el 2010 i el nombre d’empreses amb processos de selecció oberts augmentar un 14% .

Així es desprèn de l’informe ‘Tendències laborals en el sector TIC’ que ha elaborat Infojobs costat del DEP Institut, que assegura que el sector TIC va reduir un 0,9% el nombre d’empreses per la crisi i va patir una reducció de més de la meitat de la seva oferta laboral (52,3%).

Els perfils més demandats en el sector durant el període 2008-2010 van ser els de professionals amb un nivell d’estudis de titulació universitària de primer cicle (1 de cada 4), seguits dels de cicle formatiu de grau superior (3 de cada 10) , sent les titulacions d’informàtica les més demandades pel sector (91,6%) i amb una experiència mínima de tres o més anys (26%).

Pel que fa a les característiques de l’ocupació ofertada, la jornada laboral completa (79,4%) i la contractació indefinida (53,2%) van ser les més freqüents, mentre que el salari brut màxim anual ofert per les empreses TIC va disminuir en el període 2008-2010, encara que és molt superior a la mitjana global del mercat laboral (un 59% més).

El descens en l’oferta d’ocupació del sector TIC entre 2008 i 2010 no es va veure acompanyat d’una reducció significativa en la demanda d’ocupació, ja que el nombre de candidats inscrits per lloc va passar de 2 el 2008 a 4,4 el 2010.

Aquest increment es va veure reflectit en els tres subsectors: la indústria manufacturera va registrar el major increment, en augmentar més del doble entre 2008 i 2010 (32,9 candidats), seguida de les empreses de serveis de telecomunicacions (11,7), i de els serveis informàtics, que van oferir la ràtio més ajustada entre oferta i demanda (4,3 candidats).

No obstant això, el grau de desajust en el sector TIC no és homogeni i cal distingir entre l’ocupació per a professionals especialitzats en TIC, amb una mitjana de 1,8 inscrits el 2010, i els llocs de treball dirigits a professionals d’altres perfils com ara comercials o administratius (10,9 candidats de mitjana).

En aquest sentit, segons Infojobs destaquen les “excel.lents” perspectives laborals per al col·lectiu informàtic, en què la ràtio es redueix a 1,1, de manera que pràcticament hi hauria una ocupació per a cada candidat.

Data d’elaboració: 28/09/2011
Font: notícia d’Expansión, 28/09/2011
Fotografia de Los Cinco, CC 2.0 (nc-by)