S’OBRE LA CONVOCATÒRIA AL CONCURS  “ 1ª Beca Rotary Impuls a l’Emprenedoria” a la millor iniciativa local emprenedora.

Amb l’objectiu de distingir la millor Iniciativa local emprenedora dels/les joves de Cerdanyola del Vallès, El Club Rotary i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, organitzen la I Edició del Concurs 1ª Beca Rotary Impuls a l’Emprenedoria per tal de fomentar la creació d’empreses i donar visibilitat als /les joves emprenedor/es del municipi.

El premi està dotat amb una beca de :

*2000€ en efectiu per al circulant de la nova empresa. Patrocinat per:
*500€ Anònims
*100€ Elisa Arimany
*500€ CatServeissxxi
*900€ Rotary Club Cerdanyola del Vallès

*Assessorament empresarial gratuït amb el següent catàleg de prestacions :
*1 Any d’honoraris professionals gratuïts per la gestió del serveis Laborals, Comptables i fiscals, que resulti de la posta  en marxa del projecte Becat. Patrocina Grup Sisquella.
*Constitució de la societat en què l’Administrador/a sigui el/ la  propi/a becari/a i es constitueixi abans de final d’any 2012. Patrocina Notaria Thode-Correa
*Disseny del local, aportació de la documentació gràfica per a la sol•licitud del permís d’obres i seguiment d’execució de les obres. Patrocina Josep Lluís Riart.
*Disseny del web corporatiu més un any de hosting. Patrocina TK PROJECTS.

*Diploma acreditatiu de millor projecte guanyador.

Les candidatures es podran presentar  fins el dia 17 d’octubre 2012.

Aquelles persones  interessades en participar en el concurs poden descarregar-se en pdf les condicions de participació a les bases del concurs i la sol•licitud de participació, que s’adjunten o bé poden trucar al telèfon  93 594 70 50, corresponent al  Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica (demanar per l’àrea de creació I consolidació d’empreses) de l’ Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.