Més de la meitat de les propostes per realitzar experiments en les instal·lacions són d’origen espanyol.
Els primers investigadors començaran a realitzar els seus experiments en l’accelerador de partícules Sincrotró Alba a partir d’abril. La macro instalació científica, que va requerir una inversió de 201 milions d’euros finançats pel Govern i la Generalitat, ha despertat l’interèsde 300 grups d’investigació i més de 600 usuaris individuals, segons va explicar ahir el consorci que gestiona el Sincrotró.S’han rebut 203 propostes per realitzar experiments. En total, 167 d’aquestes peticions procedeixen de Espanya i unes altres trenta d’altres països europeus. També hi ha investigadors d ‘Asia i Estats Units interessats en utilitzar les instal·lacions. Les línies d’investigació més demandades giren entorn de la ciència dels materials i a la cristal·lografia de proteïnes, una disciplina que investiga la composició de les proteïnes. Segons el consorci Alba,” el nombre de propostes rebudes situa al Sincrotró al mateix nivell que altres instal·lacions científiques similars”. A partir d’ara, s’inicia un termini de dos mesos durant el qual un comitè científic assignarà el temps durant el qual cada grup d’investigació podrà utilitzar les instal·lacions del Sincrotró del Vallès. Les expectatives per a Alba són ambicioses. S’espera que aquestes instal·lacions siguin capaces d’aportar mil milions d’euros al PIB espanyol fins a 2033, quan estiguin plenament operatives, i generin 640 llocs detraball fixos. L’accelerador de partícules es va inaugurar al març de 2010. La crisi econòmica i els ajustos de les administracions públiques han ralentit l’engegada del complex científic.

Font: notícia Diario Expansión-Catalunya 25/01/2012