Pels carrers de les ciutats del Vell Continent circularan quatre milions de vehicles elèctrics el 2020, segons Orgalime, organització empresarial europea que representa les indústries mecànica, elèctrica, electrònica i metal·lúrgica de 23 països. L’associació ha presentat a Brussel·les un document de posicionament sobre la infraestructura de càrrega del vehicle elèctric.

Ingeteam, empresa espanyola integrant d’Orgalime i patrocinadora de l’acte sobre vehicle elèctric realitzat per aquesta organització a Brussel·les, ha difós una nota en què resumeix els punts principals d’aquest document, que són els següents:
– Quatre milions de vehicles elèctrics formaran part del parc automobilístic europeu el 2020.
– L’èxit del vehicle elèctric en els mercats europeus depèn en gran mesura de la disponibilitat d’infraestructures convenients a l’usuari.
– La seguretat en la infraestructura de càrrega ha de complir amb les majors exigències de seguretat.
– La càrrega dels vehicles elèctrics ha de realitzar-se de manera gestionable, adoptant els modes 3 i 4 segons defineix la norma IEC 61.851.
– La càrrega gestionable dels vehicles permetrà l’ús d’electricitat generada amb baix contingut d’emissions, preferiblement de fonts renovables.
– L’ús de la manera 3 i una presa dedicada és el millor mètode disponible per complir els objectius descrits anteriorment
– Per aconseguir el desplegament massiu d’aquesta tecnologia, les mesures de suport a nivell nacional poden tenir un paper fonamental. Per exemple, l’exempció fiscal dels vehicles elèctrics o de l’electricitat consumida pels mateixos, així com altres avantatges relatius al seu ús urbà; possibilitat d’ús de carril bus, aparcament gratuït…
– El sector públic hauria de liderar amb l’exemple, establint objectius per aconseguir percentatges de vehicles elèctrics en les seves flotes, ajudant així a augmentar la confiança que necessita el consumidor privat.
– L’ús d’una clavilla i presa de corrent uniforme en tota Europa és essencial per a l’adopció massiva del vehicle elèctric a nivell europeu.

Font: notícia www.energias-renovables.com 03/02/2012

Fotografia de Kodamakitty CC,2.0 (by-nc-sa)