En l’actualitat, pràcticament la immensa majoria de les empreses que van participar en l’enquesta de Bigmouthmedia, (89,5%) afirma que el màrqueting digital els ha ajudat a millorar la relació amb els seus clients. Una dada que confirma la importància del mitjà digital. El protagonisme d’Internet és cada vegada més gran a l’hora de definir l’estratègia de màrqueting de les empreses. De fet, el 64,5% manté que disposa d’un pressupost més elevat que l’any anterior per desenvolupar la seva estratègia digital.

En l’actualitat, pràcticament la immensa majoria de les empreses que van participar en l’enquesta de Bigmouthmedia, (89,5%) afirma que el màrqueting digital els ha ajudat a millorar la relació amb els seus clients. Una dada que confirma la importància del mitjà digital. El protagonisme d’Internet és cada vegada més gran a l’hora de definir l’estratègia de màrqueting de les empreses. De fet, el 64,5% manté que disposa d’un pressupost més elevat que l’any anterior per desenvolupar la seva estratègia digital.

Respecte a com es reparteix aquesta inversió, l’enquesta posa de manifest que el 72,3% de les organitzacions participants afirma haver destinat part del seu pressupost a fer créixer la seva imatge de marca en els mitjans socials. Una activitat que ha superat la que, fins ara, es considerava la primera acció a realitzar dins d’una campanya de màrqueting online: el posicionament en cercadors, al qual el 63,2% de les empreses enquestades ha dedicat part dels diners de què disposen per a aquestes accions. Encara que les dues accions són completaries, les partides es mouen en una forquilla molt àmplia, ja que hi ha organitzacions en què la inversió no supera els 20.000 euros i altres en què la xifra supera els 500.000 euros anuals.

Tres accions de màrqueting destaquen sobre la resta com a destinació de la inversió:
– La gestió del pagament per visita (PPC o SEM); inversió del 55,3% de les empreses
– L’adquisició d’eines de gestió de la relació amb els clients; inversió del 44%
– La publicitat display, per la qual aposten el 43,4% de les companyies enquestades.
D’altra banda, l’enquesta revela que hi ha noves àrees que s’acabaran imposant com el màrqueting mòbil, un mercat en què ja el 40% de les empreses enquestades diu que ha entrat.

Expectatives de rendibilitat i tendències a l’alça dins del màrqueting digital: El 63,2% de les empreses enquestades preveu aconseguir la rendibilitat esperada de la seva inversió en social media, una acció en la qual confien fins i tot més que en el posicionament dels cercadors, àrea que el 46,1% de les empreses enquestades considera potencialment rendible. Per darrere, se situa analítica web, de la qual el 26,3% de les empreses espera aconseguir els resultats esperats.

Quatre activitats més que les empreses destaquen com a potencialment rendibles:
– El màrqueting mòbil (pel 25% de les empreses);
– Gestió de pagament per visita i
– Usabilitat (ambdues accions van ser considerades com rendibles per el 23,7% de les firmes enquestades) i
– La inversió en CRM, per el 22,4%

Data d’elaboració:
24/04/2011
Font: Puro Marketing
Fotografia de Bruce Clay:
cc 2.0 (by)