La spin-off ubicada al Parc de Recerca UAB té la ocasió de trobar inversors i obtenir finançament pel desenvolupament de nous fàrmacs per al tractament del càncer de pulmó i el càncer de pàncrees.

El 10è Fòrum NEOTEC Capital Risc és un fòrum de trobada entre inversors i empreses de base tecnològica immerses en rondes de finançament. L’empresa AB-Therapeutics ha estat seleccionada per participar en el fòrum, juntament amb altres 15 empreses, i tindrà, així, la oportunitat de presentar el seu projecte davant de potencials inversors.

AB-Therapeutics busca inversors per a la seva primera ronda de finançament. El 85% dels fons els invertirà en el desenvolupament preclínic i clínic dels fàrmacs candidats per tractar el càncer de pulmó i el càncer de pàncrees, a través de subcontractació d’empreses de recerca (CRO). Només el 15% de les despeses els destinarà a costos generals i recursos humans.

La spin-off té un enfocament terapèutic nou per al càncer de pulmó i el de pàncrees, la Teràpia Lipídica de Membrana, que es caracteritza per potencials de vendes superior a 1000 milions d’euros.

El Fòrum NEOTEC Capital Risc es celebrarà el proper 10 de novembre a La Rioja,
organitzat pel Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), l’Agència de Desenvolupament Econòmic de La Rioja i la RedOTRI, i amb la col·laboració, entre d’altres, d’ACC1Ó i l’Associació de Parcs Tecnològics d’Espanya (APTE).

Data d’elaboració: 26/10/2011
Font i fotografia:notícia UAB innova, 25/10/2011