La companyia presenta el seu projecte el proper 27 de març a la Borsa de Barcelona. La firma catalana espera captar 750.000 euros entre fons de capital risc, business angels i inversors particulars des de 1.500 euros. Els recursos es destinaran a completar el desenvolupament preclínic del fàrmac experimental ABTL0812 i iniciar assajos clínics de fase I / II en pacients de càncer de pulmó i pàncrees.

La companyia catalana AB-Therapeutics, focalitzada en el desenvolupament de nous fàrmacs i amb un tractament contra el càncer en fase preclínica, obrirà aquest mes una ampliació de capital amb la qual espera captar 750.000 euros per a continuar amb el desenvolupament del seu fàrmac oncològic. La presentació del projecte, els plans de futur i les característiques de l’ampliació de capital tindrà lloc el Dimarts, 27 de Març a les 17:00 hores a la Borsa de Barcelona. La companyia espera tancar en dos mesos aquesta operació, adreçada tant a fons de capital risc com a business angels i inversors particulars a partir de 1.500 euros.

AB Therapeutics està desenvolupant un nou tipus de medicaments patentats, amb un mecanisme d’acció innovador, anomenats Fàrmacs Anàlegs de Lípids. Actualment té dos candidats en desenvolupament: ABTL0812, First in Class, que està completant el desenvolupament preclínic i que es preveu que iniciï els assaigs clínics fase Ib / IIa en càncer de pulmó i de pàncrees en el tercer trimestre del 2012; i ABTL1014, que es preveu que iniciï el desenvolupament preclínic a la tardor de 2012.

Durant la fase preclínica, ambdues molècules han demostrat presentar grans avantatges respecte a la quimioteràpia convencional: molt baixa toxicitat, administració oral i, el més important, alta eficàcia. Així, després de tractar ratolins inmunosuprimits durant 4 setmanes, les molècules van reduir en un 70% el creixement tumoral. A més es va observar una aturada completa del creixement tumoral en el 10% dels ratolins tractats. Els estudis de toxicitat en gos i rata han mostrat una alta tolerabilitat, amb un marge terapèutic molt ampli.

ABTL0812 afecta dos processos relacionats amb la divisió cel·lular i, per tant la proliferació de cèl·lules canceroses: a) la síntesi d’ADN a través de la inhibició de l’expressió del gen de la dihidrofolat reductasa (DHFR), i b) la inhibició de la via mTOR que està implicada en la síntesi de proteïnes. Mitjançant el bloqueig d’aquestes dues funcions cel·lulars essencials, les cèl·lules tumorals moren per un mecanisme anomenat autofàgia, en el qual les cèl·lules es digereixen a si mateixes. Tant la inhibició de la DHFR com la desactivació de la via mTOR són dianes validades en la quimioteràpia del càncer, el que fa disminuir el risc del desenvolupament.

Tal i com explica Carles Domènech, conseller delegat d’AB Therapeutics, l’objectiu de l’actual ampliació de capital és “obtenir recursos per completar el desenvolupament preclínic de la molècula ABTL0812, obtenir la seva designació com a fàrmac orfe en càncer de pàncrees davant l’Agència Europea del Medicament, i realitzar assajos clínics de fase I / II en pacients de càncer de pulmó i de pàncrees, així com iniciar el desenvolupament preclínic d’una segona molècula, ABTL1014, en altres tipus de tumors”.

 

 Font i fotografia: notícia de  www.uab.es  23/03/2012