Les empreses internacionalitzades necessiten persones internacionalitzades. Per això, ACCIÓ obre una nova convocatòria per a la realització de pràctiques a l’estranger. 

Les pràctiques estan especialitzades en els àmbits de la gestió empresarial i el comerç internacional i es duen a terme a les oficines de la Xarxa Exterior d’ACCIÓ. Joves de fins a 25 anys tenen una nova oportunitat de gaudir d’una experiència internacional entrant com a col·laboradors en els Centres de Promoció de Negocis que ACCIÓ té arreu del món. 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la realització de pràctiques d’investigació de mercats i d’accions per a la internacionalització empresarial, accions que poden permeten realitzar un gran aprenentatge en els àmbits de la gestió empresarial, el finançament, la cooperació internacional, la innovació i la internacionalització. Les Pràctiques a la Xarxa Exterior d’ACCIÓ representen per als joves una plataforma molt valuosa per a la seva futura cerca de feina. 

La durada de les pràctiques serà de 9 mesos, des de l’1 de setembre del 2014 al 31 de maig del 2015. Durant aquest període, el professional en pràctiques residirà al país del Centre de Promoció de Negocis on faci les pràctiques i serà remunerat perquè cobreixi les seves despeses bàsiques de viatge, allotjament i manutenció. 

Per obtenir una de les places que s’assignaran el 2014, hi ha uns requisits mínims per a la presentació de candidatures. Un cop presentada la candidatura, els aspirants entraran en un procés de selecció que consisteix a superar una sèrie de proves escrites i una entrevista amb el tribunal de selecció de candidats. 

Tens talent i vols gaudir d’una experiència professional internacional? Presenta la teva candidatura abans del 17 de febrer del 2014.