Actíva Prospect, amb seu al Parc Tecnològic del Vallès (PTV), i lAssociació d’Empresaris del Penedès-Garraf (AdEd) per desè any consecutiu analitzen les condicions que ofereixen l’entorn territorial de les comarques catalanes a les empreses que hi ha localitzades per a competir en una economia internacionalitzada i basada en la producció de béns i serveis intensius en coneixement i tecnologia.

Aquest instrument és una aproximació quantitativa a l’anàlisi dels determinants de la competitivitat de les comarques catalanes, que s’ha anat consolidant any rere any com a eina útil per a la definició de les polítiques territorials en aquesta matèria i per a la identificació dels elements clau sobre els quals promocionar els territoris de cara a l’atracció d’activitat econòmica.

L’índex estableix un rànquing sobre la posició competitiva global de les comarques i recull un total de 45 indicadors que permeten avaluar quins són els punts forts i les febleses de la comarca en relació als factors de competitivitat que conformen el model. S’analitzen entre d’altres aspectes la qualificació dels recursos humans i els recursos per l’educació, les infraestructures de transport i de comunicacions, la disponibilitat de sòl i espai per l’activitat econòmica, la innovació i el desenvolupament tecnològic, l’accés als mercats, el volum de mercat, l’esperit emprenedor i el dinamisme empresarial i la disponibilitat de serveis avançats de suport a l’activitat econòmica. Complementàriament, s’analitza fins a quin punt el model de desenvolupament econòmic de la comarca és socialment i medi ambientalment sostenible.