CEOE adverteix de noves pujades d’impostos i una fugida d’inversions.

Més ombres que llums. Aquesta és la visió que la patronal CEOE percep del Projecte de Pressupostos de l’Estat presentat pel Govern per 2012, que concentra l’ajust més en la part dels ingressos que en les despeses, “la qual cosa no afavoreix en el llarg termini la sostenibilitat dels comptes públics”.

Una afirmació que s’inclou en l’últim Informe de Situació Econòmica de l’organització empresarial, corresponent al mes d’abril, i en el qual s’adverteixen riscos de retirada d’inversions i de noves pujades d’impostos.

L’impacte negatiu sobre la inversió ve derivat de la pujada en l’Impost de societats, que es quantifica en 5.350 milions d’euros, concentrant el 43,3 per cent del total de l’augment recaptatori per les mesures tributàries. No obstant això, para CEOE, hagués estat preferible un esforç addicional per la via de la despesa no productiva, “pels efectes que aquest tipus de mesures poden tenir sobre les empreses espanyoles, no només en la liquiditat, sinó en els seus plans d’inversió”.

A més, la patronal estima que les reformes “obliden la importància que té l’establiment d’un marc fiscal previsible que atorgui seguretat jurídica a les empreses i no es vegi sotmès a forts canvis”. Pel que aquesta reforma “no afavoreix l’atracció de la inversió empresarial estrangera”.

Una austeritat matisada
Respecte a l’esquema d’ingressos i despeses, l’informe subratlla que una vegada més l’Estat és l’Administració que concentra el major grau de l’ajust, i per això, “el seu marge de reducció del dèficit és cada vegada menor”. I, recorda que els interessos del deute, la desocupació i les pensions suposen el 60 per cent de la despesa pública consolidada.

 

Font i fotografia: notícia de  www.eleconomista.es  17/04/2012