El subprograma d’accions estratègiques per al foment de l’emprenedoria busca reconèixer els instruments, mecanismes i programes públics o publico-privats que influeixin positivament en el desenvolupament de l’emprenedoria, que introdueixin un element innovador i que siguin susceptibles de ser transferits a altres sistemes regionals i locals d’innovació i emprenedoria. Els ajuts atorgats tenen la forma de subvencions. Es financia un 60% del pressupost, amb un màxim de 150.000 euros per entitat organitzadora


El subprograma d’accions estratègiques per al foment de l’emprenedoria busca reconèixer els instruments, mecanismes i programes públics o publico-privats que influeixin positivament en el desenvolupament de l’emprenedoria, que introdueixin un element innovador i que siguin susceptibles de ser transferits a altres sistemes regionals i locals d’innovació i emprenedoria. Els ajuts atorgats tenen la forma de subvencions. Es financia un 60% del pressupost, amb un màxim de 150.000 euros per entitat organitzadora

Convocatòria fins 17/08/2011.Cliqueu aquí per més informació.

Data d’elaboració: 21/06/2011
Font i fotografia:
PRUAB