Aquest pla té una dotació inicial de 200 milions d’euros i estarà vigent fins al 31 desembre 2015 (o l’esgotament dels fons disponibles).

La línia ICO-Pla Avanza2 oferirà préstecs per a la compra d’equips informàtics i connectivitat a Internet a través de les línies de Préstec TIC, Préstec Joves i Universitaris i Préstec Ciutadania Digital. En tots els casos, els beneficiaris dels crèdits hauran de disposar de connexió a Internet de banda ampla o contractar un alta nova en aquest servei.


Aquest pla té una dotació inicial de 200 milions d’euros i estarà vigent fins al 31 desembre 2015 (o l’esgotament dels fons disponibles).

La línia ICO-Pla Avanza2 oferirà préstecs per a la compra d’equips informàtics i connectivitat a Internet a través de les línies de Préstec TIC, Préstec Joves i Universitaris i Préstec Ciutadania Digital. En tots els casos, els beneficiaris dels crèdits hauran de disposar de connexió a Internet de banda ampla o contractar un alta nova en aquest servei.

El Préstec TIC té com a objectiu finançar a les Pimes, els autònoms i associacions d’empreses, en les inversions per a la incorporació de les TIC als seus negocis. Es finançarà fins al 100% de la inversió amb un màxim de 200.000 euros per client i any natural. El termini de devolució és de 36 mesos amb possibilitat de tres de carència.

El Préstec Joves i Universitaris finançarà a joves (de 18 a 35 anys) i als estudiants matriculats en centres espanyols d’estudis universitaris, l’adquisició d’equipament informàtic i connexió a Internet de banda ampla. Es finançarà fins al 100% de la inversió amb un màxim de 3.000 euros per client i any natural i un termini de devolució de 60 mesos.

Finalment el Préstec de Ciutadania Digital té com a objectiu finançar als ciutadans en general l’adquisició d’equipament informàtic i connexió a Internet de banda ampla. Es finançarà fins al 100% de la inversió amb un màxim de 3.000 euros per client i any natural. El termini de devolució és de 36 mesos amb possibilitat de tres de carència.

Data d’elaboració: 21/04/2011
Fonts: Pymes y Autónomos i Plan Avanza2.
Fotografia: logo Plan Avanza2