La Generalitat destinarà 166.000 euros per impulsar la recerca industrial dels centres TECNIO, mitjançant convenis amb la Universitat, el Parc de Recerca UAB, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas i el Consorci Centre de Visió per Computador.

La Generalitat de Catalunya ha donat llum verda a la formalització d’un conveni entre l’Agència per a la competitivitat de l’empresa, ACCIÓ, i aquestes institucions, per promoure la recerca industrial i la transferència de tecnologia com a mecanisme per millorar la competitivitat del teixit empresarial català.

Aquest acord pretén impulsar -amb una aportació de 166.000 euros- les activitats de transferència tecnològica que realitzen els Centres d’Innovació Tecnològica que formen part de la xarxa TECNIO. Concretament, l’Esfera UAB acull 16 centres TECNIO, que desenvolupen la seva activitat de recerca i transferència de forma diversificada en col·laboracions tant nacionals com internacionals, però amb un fort component de participació en projectes amb el teixit empresarial català.

L’aportació de la Generalitat, que s’acabarà de formalitzar en els propers mesos, va destinada a donar suport als programes de difusió i comercialització de tecnologia per transferir els resultats a les empreses catalanes, ja sigui a través de contractes de recerca i serveis, de llicències de patents o amb la creació de noves empreses de base tecnològica.

Durant el que portem d’any, els centres TECNIO de l’Esfera UAB han ingressat 3,5 milions d’euros, han sol·licitat 4 patents, han signat 4 acords de transferència i han creat 2 noves spin-offs. Pel que fa al personal, el 2014 aquests centres han donat feina a 404 persones, de les quals un 66% són doctors, i han treballat amb 201 entitats. 

Font: web PRUAB