Un equip liderat per l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) i l’Institut de l’Envelliment, ambdós de la UAB, ha obtingut un dels cinc ajuts concedits en la primera convocatòria “projectes zero en envelliment” de la Fundación General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), per a la realització del projecte “Envelliment actiu, ciutadania i participació”, que investigarà noves propostes per reforçar la participació de les persones grans en tots aquells temes que els afecten.

La finalitat del projecte és establir propostes per reforçar la participació de les persones grans en tots aquells temes que els afecten, partint del fet que participar és essencial en qualsevol procés de l’envelliment actiu. A partir de vuit estudis de cas, situats en ciutats i pobles de Catalunya, Andalusia, Madrid i comunitat Valenciana, s’identificaran les necessitats i les aspiracions a l’entorn de la participació –entesa en sentit ampli- de dues generacions diferents de persones grans (les majors de 85 i les que entren actualment en la seixantena), s’analitzarà el paper dels actors polítics, econòmics i socials en aquest àmbit, es cercaran bones pràctiques i es proposaran mecanismes i dispositius concrets –també amb suport tecnològic- per promoure i facilitar la participació de la gent gran.

La convocatòria “projectes zero en envelliment”, impulsada per l’Obra Social “la Caixa” amb el suport del CSIC, té el propòsit de promoure la realització d’investigacions d’alt impacte i enfocament transdisciplinar sobre diferents aspectes psicosocials que afecten a la gent gran, així com d’investigacions relacionades amb l’àmbit tecnològic (telemedicina, nous materials, domòtica i robòtica) i els seus efectes, enfocats a la millora de qualitat de vida d’aquest col·lectiu.
 
“Projectes zero en envelliment” (que compta amb una dotació total d’un milió d’euros per a un període de temps entre tres i cinc anys segons el projecte) va rebre un total de 47 candidatures.

Data d’elaboració: 30/12/2011
Font i fotografia: notícia PRUAB, 19/12/2011