Segons les últimes dades del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, al març del 2011, les exportacions catalanes han crescut un 13,76% per situar-se en prop de 5.000 milions. Això representa un 25,32% del total de les exportacions espanyoles. Les exportacions fora de la Unió Europea han crescut un 15,16%, i representen un 33,27% del total. Durant el primer trimestre del 2011, les exportacions catalanes han enregistrat un valor de 13.346,30 milions d’euros, amb un augment del 18,36% respecte el mateix període del 2010.


Segons les últimes dades del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, al març del 2011, les exportacions catalanes han crescut un 13,76% per situar-se en prop de 5.000 milions. Això representa un 25,32% del total de les exportacions espanyoles. Les exportacions fora de la Unió Europea han crescut un 15,16%, i representen un 33,27% del total. Durant el primer trimestre del 2011, les exportacions catalanes han enregistrat un valor de 13.346,30 milions d’euros, amb un augment del 18,36% respecte el mateix període del 2010.

El nombre d’empreses exportadores catalanes es situa actualment en 40.000, 3.000 més que al 2009. Un dels reptes és aconseguir que aquestes es converteixin en empreses exportadores regulars. A més, segons dades de les Cambres de Comerç catalanes, s’estima que a Catalunya hi ha al voltant d’11.000 empreses preparades per exportar.

Data d’elaboració:24/05/2011
Font: notícia Gencat, 23/05/2011
Fotografia de Plan too.com:  CC,2.0(by-sa)