Les empreses solen perdre de mitjana 127 milions de hores de treball dels seus empleats anualment a causa de la inactivitat dels sistemes. Aquesta quantitat és de 545 hores a l’any per cada empresa, segons una enquesta elaborada per CA Technologies entre 2.000 companyies dels Estats Units i Europa.

A més de la pèrdua de productivitat, els períodes d’inactivitat provoquen danys en la imatge i en la reputació de les empreses, així com perjudicis en la moral dels empleats i en la lleialtat dels clients.


Les empreses solen perdre de mitjana 127 milions de hores de treball dels seus empleats anualment a causa de la inactivitat dels sistemes. Aquesta quantitat és de 545 hores a l’any per cada empresa, segons una enquesta elaborada per CA Technologies entre 2.000 companyies dels Estats Units i Europa.

A més de la pèrdua de productivitat, els períodes d’inactivitat provoquen danys en la imatge i en la reputació de les empreses, així com perjudicis en la moral dels empleats i en la lleialtat dels clients.

Aquest estudi conclou que els períodes d’inactivitat són generalment curts però freqüents i cada empresa té una mitjana de 14 hores d’inactivitat a l’any, temps durant el qual els treballadors només poden exercir les seves tasques al 63% de la seva productivitat habitual.

A més, els problemes no acaben quan el sistema torna a funcionar, ja que després de la caiguda, les empreses destinen una mitjana de nou hores a recuperar les dades perdudes, un període en el qual la productivitat dels treballadors encara és del 70%.

Tot i que els talls en l’activitat són freqüents en les empreses, bona part d’elles no tenen una política de recuperació davant desastres. El 56% de les companyies dels EUA no disposa d’un pla d’actuació davant la pèrdua de dades, un percentatge que baixa al 30% entre les empreses europees.

Data d’elaboració: 23/05/2011
Font: notícia eWeek europe.es,23/05/2011
Fotografia de Hawkins: CC, 2.0 (by-nc-sa)