La empresa d’anàlisi ABI Research vaticina en el seu últim informe que el volum anual de descàrregues de apps en el món dels smartphones arribarà als 56.000 milions aquest any 2013. La plataforma des de la qual es realitzaran més descàrregues serà Android, el sistema operatiu de Google, que acapararà el 58% del total, seguida per iOS, la plataforma d’Apple, amb un 33% de quota a anual.

Per la seva banda, Windows Phone, el sistema operatiu per a dispositius mòbils de Microsoft finalitzarà l’any, segons ABI, amb menys d’un 4% de descàrregues, i Blackberry (la reconvertida RIM) amb un 3%.
Descàrregues en tabletes.

Pel que fa al mercat de les tabletes, els usuaris es descarregaran, segons el citat estudi, 14.000 apps per tablets aquest any. En aquest segment de mercat el rei indiscutible és l’iPad, el dispositiu d’Apple: el 75% de les descàrregues de apps en el món de les tabletes es fa des de la plataforma iOS sobre la qual corre l’iPad.

Les descàrregues des de Android només conformen en aquesta àrea un 17% del total, excloent les que es realitzen des dels dispositius Kindle Fire d’Amazon. Les descàrregues realitzades des de les tabletes d’Amazon arribaran aquest any una quota de mercat del 4%, i les realitzades des de tabletes Windows al voltant del 2%.

Tanmateix, els analistes d’ABI esperen que aquest any millorin les descàrregues des de dispositius Android. Assenyalen que, entre altres factors, Google podrà beneficiar-se del creixement de la seva plataforma a través de la venda de tabletes com la d’Amazon (Kindle Fire, que incorpora un Android personalitzat), que li aportarà un augment important de massa crítica d’usuaris de la seva plataforma.

Font: http://www.ticbeat.com/sim/android-liderara-descargas-aplicaciones-moviles-2013/