La Generalitat ha aprovat els 10 projectes de Doctorats Industrials presentats per la Universitat en la primera convocatòria d’aquests programes. Aquests doctorats permetran desenvolupar projectes de recerca estratègics dins d’una empresa durant els propers tres anys.

Els Doctorats Industrials han estat creats pel Govern català per contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, retenir talent i situar els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.

El projecte de recerca d’aquests doctorats s’ha de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, al si d’un grup de recerca d’una universitat, on el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral.

Els projectes de Doctorats Industrials que ha presentat la UAB són els següents:

Desenvolupament d’un procés biològic per al tractament d’emissions gasoses amb alta càrrega d’amoníac

Programa de Doctorat: Ciència i Tecnologia Ambientals, especialitat Tecnologia Ambiental ICTA.

Departament i Grup de Recerca: Enginyeria Química. GENOCOV – Grup de tractament biològic d’efluents líquids i gasosos. Eliminació de Nutrients, Olors i Compostos Volàtils Orgànics.

Empresa: AerisTecnologías Ambientales, SL

Genomes, microbiomes i ambient: mantenint l’equilibri  en un món variable

Programa de Doctorat: Producció animal

Departament i Grup de Recerca: Servei Veterinari de Genètica Molecular (SCGM). Grup de Millora Genètica Molecular Veterinària

Empresa: VETGENOMICS

Epidemiologia de la infecció de PCV2 en granges vacunadas

Programa de Doctorat: Medicina i sanitat animal

Centre i Grup de Recerca: Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA). Grup de Patogènia d’Infeccions Víriques (PATOVIR)

Empresa: Merial Laboratorios, S.A

Autodescripción escalable: de una producción a una distribución multiplataforma internacional sostenible

Programa de Doctorat: Traducció i Estudis Interculturals

Departament i Grup de Recerca: Traducció i d’Interpretació. Grup Tansmedia Catalonia

Empresa: Sonidos

Control de la calidad microbiológica “on line” de todos tipo de aguas mediante nanobiosensores fotónicos

Programa de Doctorat: Química

Departament i Grup de Recerca: Departament de Química. Grup de sensors i biosensors

Empresa: LABAQUA, S.A.U

Interfases d’usuari per a entorns de visio i detecció de moviment 3D

Programa de Doctorat: Microelectrònica i Sistemes Electrònics.

Centre i Grup de Recerca: Centre d’Intel·ligència Ambiental i Accessibilitat de Catalunya. Transmedia

Empresa: Artificial Intelligence Technologies, S.L

Formulació d’ingredients innovadors per la seva utilització en una impressora 3D

Programa de Doctorat: Ciència dels aliments

Departament i Centre de recerca: Ciència Animal i dels Aliments. Centre de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA)

Empresa: 2 Vegan Natural Machines

Desenvolupament de nous models d’experimentació animal per desenvolupar a nou models de vacunació

Programa de Doctorat: Medicina i sanitat animal

Centre i Grup de Recerca: Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA). Grup de Patogènia d’Infeccions Bacterianes (PATOBACT)

Empresa: Boehringer Ingelheim

Temperat de la xocolata previ a la seva utilització en un dispositiu d’impressió 3D

Programa de Doctorat: Ciència dels aliments.

Departament i Centre de recerca: Departament de Ciència Animal i dels Aliments. Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA)

Empresa: 2 Vegan Natural Machines

Reconeixement de text manuscrit en documents heterogenis d’actes electorals

Programa de Doctorat: Informàtica

Centre i Grup de Recerca: Centre de Visió per Computador. STRING: Structure, Indexation and Graphical Patterns in Document Imaging

Empresa: Scytil Secure Electronic Voting, S.A

Font: web UAB