Apunta’t a la propera jornada Línies de finançament i programes de suport per a pimes i emprenedors de l’ICF i Avalis, que tindrà lloc el 9 de juliol al PTV.
 
L’Institut Català de Finances (ICF) és una entitat financera, fundada l’any 1985, dependent de la Generalitat de Catalunya. El principal objectiu de l’entitat és impulsar i facilitar l’accés al finançament al teixit empresarial amb seu a Catalunya, principalment pimes, actuant com a complement del sector financer privat.
 
L’Institut té a disposició de les empreses diversos productes i serveis vinculats al finançament empresarial, centrats en l’activitat de préstecs i avals i en l’activitat de capital risc.
 
Avalis de Catalunya, SGR, és una Societat de Garantia Recíproca constituïda en el 2003 gràcies al impuls de la Generalitat de Catalunya i la col•laboració de tot el sector financer català, bancs i caixes d’àmbit nacional que actuen a Catalunya, cambres, patronals més representatives, associacions, etc., que van entrar a formar part del capital de la societat com socis protectors. La missió d’Avalis és procurar l’accés al crèdit a pimes i autònoms a través de la prestació d’avals a entitats financeres o organismes oficials i facilitar l’accés a nous mercats internacionals mitjançant la prestació d’avals tècnics de licitació i econòmics a clients i proveïdors.
 
El programa previst és:
 
• Benvinguda
• Línies i programes de l’Institut Català de Finances. Sr. Marc Lloveras, director d’IFEM, Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU (Grup ICF)
• Línies i programes d’Avalis de Catalunya, SGR. Sra. Neus Suriol Bernadas, responsable Àrea Comercial d’Avalis.
 
Dia i hora: Dimecres 9 de juliol de 2014, de 12:30 a 14:00h
Inscripcions: L’assistència és gratuïta. Les places són limitades. Es requereix inscripció prèvia.