Com s’ha anat informant les darreres setmanes als distints canals del PTV, aquest divendres 24 de gener és el darrer dia que les entitats del Parc Tecnològic del Vallès tenen per presentar les seves propostes per a l’adquisició, actualització i manteniment de l’equipament científicotecnològic destinat a la realització d’activitats d’R+D.

L’objecte del Programa EQUIPA és l’adquisició, actualització i manteniment de l’equipament científicotecnològic destinat a la recerca científicotècnica de qualitat, que potenciïn el desenvolupament d’activitats empresarials d’R+D altament competitives.

Els conceptes susceptibles de l’ajut són:

•Adquisició d’equipament científic i tècnic que reuneixi els següents requisits:

oQue es tracti d’equips nous de caràcter científic i tècnic i que s’utilitzin per a activitats de R+D.

oQue els equips siguin inventariables i no fungibles.

oQue els equips siguin específics, i cal concretar, com a mínim, el nom de l’equip, número d’unitats, el seu preu         unitari.

oL’equipament ha d’adquirir-se directament pel beneficiari a un tercer.

•Instal·lació de l’equipament, sempre que sigui estrictament necessària per a la posada en  funcionament de l’equipament.

Programes i aplicacions informàtiques de caràcter especialitzat destinat exclusivament a la investigació, i que possibilitin la utilització adequada de l’equipamient adquirit.

Els ajuts consisteixen  en préstecs a 10 anys (amb 3 de carència), a un interès de l’Euribor a un any; amb un import màxim de fins al 75% de les despeses subvencionables. Els pressupost mínim haurà de ser de 50.000 € (recordeu que no es poden superar els 500.000 €). A les empreses de Catalunya se’ls aplicarà la regla de “minimis”.

Si us presenteu haureu d’acreditar que esteu ubicats al Parc Tecnològic del Vallès. Podeu complimentar el document previst a l’efecte amb les vostres dades i enviar-lo per correu electrònic al Sr. Xavier Garriga. Us el retornarem amb la informació del PTV convenientment signat i segellat.

Per a més informació podeu consultar

•La fitxa del programa a la web del Mineco.

•La convocatòria publicada al BOE núm. 313 de 31 de desembre de 2013.

•Las bases del programa publicades al BOE núm. 282 de 25 de novembre de 2013.

•Document acreditatiu d’estar ubicat al Parc Tecnològic del Vallès

Si voleu estar al dia de notícies com aquestes, així com de les convocatòries dels programes d’ajuts de l’administració catalana, espanyola i / o europea, us convidem a donar-vos d’alta al servei d’informació del Parc Tecnològic del Vallès.

Font: web PTV