El procés de selecció dels participants al nou projecte “Joves per l’ocupació” s’ha posat en marxa. El programa està destinat al col·lectiu de joves amb edats compreses entre els 16 i els 24 anys i també a menors de 30, en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

L’especialitat que es realitzarà a Cerdanyola serà la d’Auxiliar Administratiu amb atenció al client amb un total de 300 hores, en les quals destaquen l’anglès en el procés comercial i d’atenció al client i les pràctiques en empresa, per tal de donar resposta a les demandes de l’actual mercat de treball.

Les persones interessades en participar en el procés de selecció han de complir uns requisits entre els que hi ha ser joves aturats inscrits a l’Oficia de Treball de la Generalitat com a demandants d’ocupació; tenir entre 16 i 24 anys i menors de 30 en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.; que no disposin del graduat en ESO i altres que, malgrat l’hagin obtingut no han continuat amb els estudis postobligatoris abandonant el sistema educatiu.

Una novetat en el Programa d’aquest any és que en el moment d’incorporar-se en el programa, les persones joves hauran d’estar inscrites en el Registre de Garantia Juvenil. La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per tal de reduir l’atur juvenil.

Programa combinat de formació i inserció laboral

Joves per l’Ocupació és un programa innovador de suport a l’experiència pràctica orientat a la formació i la inserció laboral de joves amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat i facilitar una experiència laboral en empreses.

Com a les edicions anteriors el programa combina accions d’orientació professional, tutorització i seguiment individualitzat, de formació professionalitzadora i d’adquisició d’experiència professional en empreses amb possibilitat d’incentius per a les empreses en la contractació dels joves participants al programa.

Aquesta és la tercera edició del programa, coordinat des del Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica, de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu

Les persones interessades a participar en aquest projecte, poden posar-se en contacte amb el nostre Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica a través del telèfon de contacte 935 947 050.

* “Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”, regulat per l’Ordre EMO/251/2014”.