Els centres tecnològics avançats ASCAMM, Barcelona Digital, Cetemmsa i Barcelona Media van signar el passat dia 30 de març, la seva integració sota el nom de EURECAT. Es preveu que abans de l’estiu s’uneixi també el CTM i la major part de l’activitat de Leitat. D’aquesta manera, EURECAT neix com un gran proveïdor de tecnología industrial a Catalunya. L’objectiu és que el proper juny el centre estigui definitivament constituit per a potenciar el model de transferència tecnològica i que les empreses catalanes puguin accedir a elevats nivells d’innovació.

Font: web PTV