La Fundació Ascamm, Centre Tecnològic de referent internacional en recerca i innovació industrial amb seu al PTV, coordina un projecte internacional sobre nanotecnologia, en el qual participen 6 països europeus i 5 llatinoamericans. 

L’objectiu d’aquest projecte finançat amb fons europeus, que es prolongarà al llarg dels propers dos anys, resideix en adaptar les diferents aplicacions i experiències professionals en el camp de la nanotecnologia. 

La majoria de representants dels països europeus que participen en aquesta iniciativa corresponen a centres tecnològics i empreses vinculades amb aquesta tecnologia, mentre que els procedents de Llatinoamèrica pertanyen a organismes oficials i ministeris governamentals. 

La primera reunió de treball s’ha dut a terme recentment a Buenos Aires (Argentina), en la temàtica (“Nano for Health”) i ha estat centrada fonamentalment en les aplicacions de la nanotecnologia en la salut. Durant aquesta trobada s’han presentat els últims avenços i treballs científics desenvolupats sobre aquesta especialitat i s’ha procedit a l’intercanvi d’informació entre els diferents professionals participants. 

Simultàniament, s’ha impartit un curs de 4 dies per a un nombrós grup d’estudiants universitaris sobre diferents temes relacionats amb la nanotecnologia aplicada a la salut. 

Els propers trobades previstes per a aquest any tindran lloc a Mèxic (la nanotecnologia aplicada a l’energia i l’aigua) ia Xile (la nanotecnologia en la indústria). 

Tal com ha indicat Liceth Rebolledo de Fundació Ascamm, coordinadora general del projecte, “aquesta iniciativa internacional va adreçada, no només al sector industrial, universitats o centres tecnològics, sinó també al conjunt de la societat, ja que es donen a conèixer avenços tècnics que tenen una notable incidència en el dia a dia de les persones “. 

Europa és líder mundial en el desenvolupament de coneixement en l’àmbit de les nanotecnologies i l’objectiu final d’aquest projecte és enfortir les capacitats de recerca i el potencial de formació com a mitjans per aconseguir la implementació de les tecnologies de Nanomaterials en els sectors de major repte social a Amèrica Llatina: Energia, Aigua i la Salut. 

Tot això amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i competitivitat industrial a les zones on la nanotecnologia té potencial de creixement. Els resultats d’aquest projecte també alimentaran les temàtiques de cooperació bilaterial EU-LA i el programa de cooperació Europea H2020. 

Cal destacar que es tracta d’una iniciativa important en termes de cooperació internacional, ja que és l’únic projecte aprovat per a la regió d’Amèrica Llatina en la convocatòria europea 7PM-NMP.2013.4.0-5 

La nanotecnologia és un camp de les ciències aplicades dedicat al control i manipulació de la matèria a nivell d’àtoms i molècules. 

Aquesta ciència permet solucions avantguardistes i més eficients per a múltiples camps, ja siguin de caràcter industrial, ambiental, sanitari o social.

Font: web PTV