• Els implants mèdics estan compostos amb Polímers Bioactius basats en UreidoPirimidinona i obren una innovadora porta al camp de la medicina regenerativa.
  • En el projecte (BIP-UPy), liderat per ASCAMM, participen 10 socis de cinc països europeus, 2 universitats, 5 empreses i 2 hospitals.

La Fundació Ascamm, Centre Tecnològic de referència internacional en tecnologies industrials i membre de TECNIO – la xarxa creada per ACC1Ó que potencia la tecnologia diferencial, la innovació empresarial i l’excel · lència, lidera un ambiciós projecte (BIP-UPy) que té com a principal objectiu desenvolupar nous polímers bioactius per a una nova generació d’implants mèdics.
Co-finançat per la Comissió Europea dins del Setè Programa Marc, amb un termini d’execució de quatre anys, en el projecte de recerca participen 10 socis de 5 països europeus, 2 universitats, 5 empreses i 2 hospitals.

El BIP-UPy aborda la necessitat de desenvolupar nous implants biomèdics, l’activitat biològica, biodegradabilitat i rendiment mecànic de la qual siguin fàcilment ajustables en funció de la seva aplicació clínica final. Els nous implants es desenvolupen amb Polímers Bioactius basats en UreidoPirimidinona capaços de proporcionar bioactividades específiques en funció de les propietats requerides en els implants. Es preveu que els biomaterials desenvolupats es puguin traslladar fàcilment a altres aplicacions biomèdiques relacionades amb dispositius implantables.

Des de la Fundació Ascamm s’insisteix que “BIP-UPy” obre una innovadora porta al camp de la medicina regenerativa gràcies a l’ús d’implants mèdics que promouen una resposta cel · lular terapèutica del propi cos “.

En una primera fase, els implants que es desenvoluparan en aquest projecte milloraran la qualitat de vida de les persones que pateixen aneurismes intracranials i de les dones amb prolapse dels òrgans pèlvics (POP) i incontinència urinària d’esforç (IUE).

La millora en la funcionalitat d’aquests nous implants juntament amb una major biocompatibilitat dels mateixos, conduirà a una evolució més favorable del pacient, reduint el temps d’hospitalització i altres riscos relacionats amb els tractaments actuals. Tots aquests beneficis es traduiran en última instància, en una major qualitat de vida del pacient i en un descens en els costos d’atenció mèdica.

Aquest projecte permetrà a Ascamm consolidar la seva posició en un sector en continu creixement com és el dels implants biomèdics. El mercat total europeu de polímers per al seu ús en dispositius mèdics preveu uns ingressos de 664 milions d’euros el 2015.
Ascamm augmentarà també el seu Know-how en el processament de biomaterials com en la fabricació d’instrumental que permeti una cirurgia mínimament invasiva.

Font: http://www.ascamm.com/2013/03/13/ascamm-desenvolupa-nous-biomaterials-per-a-implants-medics/