La formació professional dual es planteja com la solució a l’alta taxa d’atur juvenil i a l’escassetat de perfils professionals adequats a les necessitats del mercat laboral actual.

Ascamm, centre tecnològic de recerca i innovació industrial, ubicat al Parc Tecnològic del Vallès (PTV), s’està posicionant com un clar referent en aquest àmbit en oferir formació especialitzada en tecnologies de producció combinant entorns industrials reals amb un profund coneixement de les necessitats de les empreses i de les tendències de futur en producció.

Ascamm ha desenvolupat al llarg dels últims 25 anys una intensa activitat en la formació especialitzada , no només de professionals , sinó també en la preparació de futurs treballadors per als sectors del plàstic i del metall , servir els equips del centre tecnològic per a les pràctiques corresponents. En aquest temps Ascamm ha impartit més de 3.000 cursos a 32.000 estudiants, el que avala la seva activitat en aquest àmbit.

Aquesta àmplia experiència i especialització , ha estat la base perquè en aquest nou context de Formació Dual, Ascamm hagi participat amb el grup de treball que ha elaborat els continguts de grau superior de tecnologies de transformació plàstica i metall-mecànica.

Recentment, una delegació de Cégep Internacional , organisme de projecció exterior de centre de formació professional del Quebec ha visitat les instal·lacions del centre tecnològic interessats en el seu model. La delegació canadenca va valorar molt positivament la trajectòria seguida per Ascamm en els seus programes de formació i els bons resultats obtinguts en la inserció dels alumnes al món laboral.

Les dues entitats es plantegen establir un acord de col·laboració per a la transferència de tecnologia i know-how que s’emmarcaria en una iniciativa de col·laboració existent entre el Quebec i Catalunya.

Font: www.ptv.cat