La Fundació Ascamm, Centre Tecnològic de referència internacional en tecnologies de disseny i producció industrial i un dels principals membres que formen part de TECNIO, la xarxa que potencia la tecnologia diferencial, la innovació empresarial i l’excel·lència a Catalunya, participarà en diferents projectes de investigació tecnològica que es desenvoluparan al llarg dels propers anys a Xile.

La Fundació Ascamm, Centre Tecnològic de referència internacional en tecnologies de disseny i producció industrial i un dels principals membres que formen part de TECNIO, la xarxa que potencia la tecnologia diferencial, la innovació empresarial i l’excel·lència a Catalunya, participarà en diferents projectes de investigació tecnològica que es desenvoluparan al llarg dels propers anys a Xile.

Tècnics de Ascamm s’integraran en projectes conjunts de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R + D + i) relacionats principalment amb els sectors de la mineria i la biomedicina. Aquest serà un pas més en les actuacions de R + D que s’estan duent a terme a Xile, dins del projecte “Focus d’Innovació en la Regió del Bío Bío”.

Data d’elaboració:03/06/2011
Font i fotografia: notícia PTV, 01/06/2011