La Fundació Ascamm, amb seu al Parc Tecnològic del Vallès (PTV), ha organitzat un curs de formació sobre el vehicle elèctric, dirigit a professors de centres de Formació Professional.

El curs, amb un total de 25 hores lectives, ha estat impartit per professionals del Laboratori de Bateries i Vehicle Elèctric del Centre Tecnològic Ascamm, en col · laboració amb l’empresa de prevenció de riscos laborals, Capresa, pertanyent al Grup d’empreses de seguretat i salut laboral, Grup Ergos, amb seu a Barcelona.

Un dels aspectes en què s’ha fet especial incidència ha estat la seguretat en aquest tipus de vehicles. Així mateix també s’ha facilitat als professors àmplia informació tècnica de caràcter bàsic sobre els vehicles elèctrics.

L’objectiu d’aquesta activitat, tal com ha indicat Patrick Renau, enginyer industrial de l’esmentat Laboratori d’Ascamm, ha estat el de “facilitar als docents el màxim d’informació possible sobre les característiques tècniques i la seguretat d’aquests vehicles, per tal que puguin traslladar amb més coneixement als seus respectius alumnes. “

Les activitats de caràcter formatiu sobre el Vehicle Elèctric es van iniciar fa ja un temps amb dues sessions informatives realitzades en col · laboració amb el Gremi de Tallers de Cotxes de Barcelona i amb el suport de Catalana Occident. Posteriorment es va dur a terme un curs monogràfic al Centre de Recursos de l’Vehicle Elèctric (CREVE) de Santa Perpètua de Mogoda, centrat en la tecnologia dels vehicles elèctrics lleugers (bici i moto elèctrica).

Font: web Cerdanyola Info