La Fundació Ascamm de Cerdanyola lidera el projecte europeu TECMEHV , una plataforma per desenvolupar professionals que impulsin el sector dels vehicles elèctrics i híbrids.

Segons indiquen des d’Ascamm, es vol formar enginyers, tècnics i mecànics, capaços de dur a terme el manteniment i reparació dels motors d’aquest tipus de vehicles i donar resposta a les noves demandes i necessitats que puguin sorgir en aquest sector.

La Fundació Ascamm és l’únic centre tecnològic espanyol que participa en aquesta iniciativa, de la qual també formen part la societat Norauto i la Societat de Tècnics d’Automoció (STA).

Des de la firma del PTV asseguren que el projecte té un especial interès no solament per als professionals del sector de l’automoció, sinó també per al conjunt d’empreses manufactureras, marques automobilístiques i empreses auxiliars. Això és degut a que actualment no existeix una formació equiparable europea que sigui específica per a la indústria de vehicles elèctrics i híbrids. Entre els beneficis esperats per aquest projecte s’inclouen estalvis de costos i de funcionament i millores de seguretat.

Ascamm ha realitzat al llarg dels últims anys diverses inciaitives de potenciació dels vehciles elèctrics impulsant iniciatives com el projecte Parkinètics,  el primer laboratori viu de la mobilitat elèctrica d’Espanya per ajudar a definir nous models rendibles i sostenibles de mobilitat, vehicles elèctrics i estacions de recàrrega. Aquest projecte neix amb la voluntad de provar en condicions d’ús real una sèrie de vehicles elèctrics de diferents tipus en un entorn controlat que abasta Cerdanyola, la Universitat Autònoma, el Parc Tecnològic del Vallès fins a Sant Cugat del Vallès.

Font:notícia www.cerdanyola.info 25/01/2012

Fotografia de David Villarreal CC.2.0 (by-nc-sa)