La nostra missió és impulsar polítiques actives i de desenvolupament local amb una clara vocació de servei públic i amb la participació dels diferents agents de la quàdruple hèlix del territori: associacions empresarials, centres tecnològics i del coneixement, administracions i ciutadania.

Quins objectius tenim?

Dissenyar i organitzar programes i serveis per impulsar la competitivitat i consolidació empresarial així com l’emprenedoria.

Facilitar la prestació de serveis d’assessorament especialitzat i de qualitat per fomentar la innovació i el creixement empresarial,col·laborant amb l’entorn socioeconòmic local.

I de forma transversal, amb el suport del teixit productiu, portar a terme actuacions per tal d’impulsar la creació d’ocupació i la qualificació professional dels treballadors i treballadores.

Quins serveis oferim?

Assessorament especialitzat
 
Formació per empreses
 
Acompayament per a professionals
 
Networking
 
Innovació
 
Polígons d’activitat ecònomica
 
Impuls a sectors estratègics
 

OFICINA DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL (OPE)

 

L’Oficina de Promoció Empresarial (OPE) és un espai de referència per a les persones emprenedores, professionals i empreses que necessiten fer consultes, rebre assessorament o serveis específics i fer tràmits relacionats amb la seva actual o futura empresa, i així poder acompanyar-les conjuntament amb tots els serveis tècnics de l’Ajuntament.

Quins serveis oferim?

L’OPE ofereix informació i assistència per accedir a tots els serveis de promoció econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès com, per exemple: programes d’acompanyament a la creació i consolidació d’empreses, informació d’ajudes i subvencions, formació i assessorament empresarial, etc. i  a més, centralitza i coordina en una única oficina tota la informació sobre els tràmits dels diferents serveis de l’Ajuntament que intervenen en una activitat econòmica.

Per oferir un servei de més qualitat, l’OPE opera amb cita prèvia. D’aquesta forma l’usuari o usuària disposa d’un temps reservat i dedicat únicament a resoldre la seva consulta o tràmit.

Al següent enllaç podeu descarregar-vos en format pdf el Catàleg de Serveis:

Catàleg de Serveis

Com contactar?

Pot sol·licitar la seva cita a www.cerdanyola.cat/ope o bé trucant al telèfon general de l’Ajuntament 93 580 88 88. També és possible adreçar-se a l’OPE via correu a ope@cerdanyola.cat.

 

ASSESSORAMENT especialitzat

Quins serveis oferim?

Informació i assessorament individualitzat prestat per professionals de l’àmbit específic sobre el que es realitza la consulta,

ajustat a les necessitats de les persones autònomes, emprenedores, comerços i empreses. En àmbits com la transformació digital, finances, màrqueting, sol·licitud d’ajuts i subvencions, economia circular, internacionalització, entre altres.

A més a més, mitjançant la col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, s’ofereix un catàleg de recursos  per a empreses industrials i persones emprenedores.

 


 

Digitalització de les pimes industrials

Metodologies i eines 4.0: impulsar l’intercanvi i coneixement de programes, metodologies i eines de treball per a la dinamització i acompanyament a la digitalització i indústria 4.0.
Prediagnosi de maduració digital: situació i caracterització de l’empresa, nivell de maduració digital i informe de resultats i oportunitats.
Acceleració i acompanyament: Servei d’Assessorament Especialitzat, anàlisi i selecció de projectes, pla d’acció, derivació i acompanyament a serveis i recursos especialitzats.

 

Formació per a Empreses

 

Adreçat a les empreses del territori, principalment micro i PIMES, així com a les persones emprenedores que s’adrecen al Servei de Promoció, a través del qual es realitzen les activitats d’acompanyament, formatives i informatives.

 

Quins serveis oferim?

Serveis de formació per a empreses i persones emprenedores amb una relació d’activitats de diferents temàtiques d’interès empresarial, realitzades de forma conjunta amb l’associació Cerdanyola Empresarial; en la qual es faciliten eines, recursos i coneixements amb l’objectiu d’afavorir la generació i consolidació de l’activitat econòmica del municipi.

 

 

Servei per la reindustrialització

 

  • Informació i acompanyament
  • Ubicació i localització industrial
  • Digitalització i Indústria 4.0
  • Fabricació additiva avançada
  • Transformació del sector d’automoció
  • Sostenibilitat i economia circular
  • Ocupacions industrials

A aquests dos programes els dona suport el Consell Comarcal del Vallès Occidental i el porten a terme els agents socials i econòmics com el Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola, centres tecnològics i universitats, i així com associacions industrials que treballen per impulsar la competitivitat i la transformació del teixit productiu, especialment de les PIME.

Networking

 

Servei de networking empresarial. Els esmorzars de Can Serraperera.

El cicle d’esmorzars empresarials de Can Serraperera neix com a resposta a la necessitat de generar un espai de trobada i networking entre les empreses del territori mitjançant l’organització de seminaris específics sobre temàtiques d’interès empresarial i amb una durada màxima d’una hora.

Posteriorment, per tal de facilitar el networking entre els assistents es fa un esmorzar a les instal·lacions del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

1r esmorzar empresarial: L’aposta per la digitalització de les petites empreses obre el cicle de conferències ‘Esmorzars de Can Serra’
2n esmorzar empresarial: El segon esmorzar de Can Serra apropa la ciberseguretat al teixit empresarial de la ciutat

 

 

Polígons d’activitat ECONÒMICA

 

Els polígons d’activitat econòmica de Cerdanyola (PAE) constitueixen un important actiu territorial per al desenvolupament econòmic, com a espais importants en els quals es genera bona part de la nostra economia local.

Amb el propòsit de fomentar el creixement i competitivitat del PAE, es porta a terme un Pla Director de Polígons d’Activitat Empresarial amb l’objectiu d’incrementar la competitivitat territorial, fomentar l’atracció i manteniment d’empreses i facilitar la transició cap a un model econòmic sostenible, arrelat en el territori que afavoreixi l’ocupabilitat al nostre municipi.

Quins serveis oferim?

Transferència de Coneixement. El hub d’innovació Cerdanyola Activa esdevé un punt de trobada entre empreses, emprenedors, entitats, ciutadania i universitat i centres de recerca per a compartir i difondre les darreres tendències en innovació i tecnologia aplicada al món empresarial.

Assessorament a les PIME i Emprenedors. Programa d’assessorament a les PIME i Emprenedors en la implantació de la innovació com a procés transversal de treball.

Foment de la innovació local a partir de projectes Ciència ciutadana.

Píndoles formatives: Innovació Oberta, Design Thinking, Emprenedoria Corporativa, etc.

Un espai relacional per a cocrear projectes, validar els models de negoci i/o prototips, així com establir aliances i innovar de forma col·laborativa.

Informació i assessorament sobre ajuts a la innovació. Punt PIDI. www.redpidi.es

 

Impuls a sectors estratègics

 

Oferim programes específics per a millorar la competitivitat sectorial i desenvolupar iniciatives que conformen clústers o cadenes de valor: silver economy i el sector d’automoció entre altres.

Programa Treball, Talent i Tecnologia (TTT). Activa Vallès +60

El programa Treball, Talent i Tecnologia (TTT) és un dels 21 projectes transformadors que formen part del Pla de Mandat de la Diputació de Barcelona 2020-2023 i s’emmarca dins del pla de reactivació econòmica i social dels municipis de la província de Barcelona.

L’objectiu del programa Treball, Talent i Tecnologia és promoure el Treball digne, la millora competencial del Talent local i el creixement econòmic sostenible a través de la Tecnologia. Impulsa la tecnologia i l’acompanyament a la transició digital de persones, empreses i institucions cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu, solidari i igualitari.

A Cerdanyola es porta a terme el programa Activa Vallès +60 conjuntament amb els Ajuntaments de Badia del Vallès, Castellar del Vallès i Sabadell. Aquesta acció dirigida a la Silver Economy s’emmarca en el programa TTT (Treball, Talent i Tecnologia) promogut per la Diputació de Barcelona, i que té com a objectiu, d’una banda, facilitar i impulsar el creixement, desenvolupament i transformació tecnològica de les empreses del territori i, de l’altra, promoure una ocupació de qualitat i millorar competencialment el talent de persones treballadores.

Quins serveis oferim?

Recursos per a la transformació digital d’empreses, qualificació de treballadors i reorientació de models de negoci cap a l’àmbit de la Silver Economy ( al sector sénior).

Pla de Reconversió del sector d’automoció 2022

Participació en el Pla de Reconversió del sector d’automoció mitjançant el Pacte per la Reindustrialització destinat a donar suport a la reconversió del sector de la fabricació de vehicles.

Quins serveis oferim?

El Pla preveu diferents actuacions dirigides a les empreses i a les persones treballadores, com l’acompanyament a les PIME interessades del sector de fabricació de vehicles en la transformació i reconversió empresarial, i connexió d’empreses del sector per activar sinergies de col·laboració, impulsar projectes d’innovació vinculatsa al sector d’automoció i noves fórmules de mobilitat i d’ús dels vehicles, entre altres actuacions.

Economia circular i residu zero. Circular B30.

Participació en l’ impuls del projecte Circular B30  dirigit per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, l’Ajuntament de Mollet del Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Fundació ESADE, Parc de Recerca UAB i el centre tecnològic EURECAT, i que pretén ser l’inici de la transformació cap a un ecosistema sostenible de recerca i innovació mitjançant una xarxa d’OpenLabs al territori en el que s’ubica el projecte: l’àmbit B30. www.circularb30.cat

Com pots contactar amb

el servei d’empresa?

 

El servei presta atenció presencial de 8h a 15h a les instal·lacions del

Servei de Promoció Econòmica

Masia de Can Serraperera

Av. Roma, 65

08290 Cerdanyola del Vallès

Tl: 93.594.70.50.

També us podeu posar en contacte a través del correu electrònic: empresa@cerdanyola.cat