ATISAE, empresa amb seu operativa al Parc Tecnològic del Vallès (PTV), dedicada a la prestació de serveis professionals de consultoria, inspecció tècnica, control de qualitat i avaluació de conformitat a normes i reglaments ha reforçat les àrees industrials a les que s’adreça, amb l’ampliació dels serveis d’assessorament tècnic al sector Agroalimentari.

Amb una forta presència a Catalunya i Espanya, aquest sector, es troba en un moment de grans canvis deguts al seu creixement i internacionalització. Per aquest motiu i per poder satisfer la demanda de mercat, l’empresa ha decidit oferir un ventall de serveis específics de consultoria en ISO 22000, sistemes d’anàlisi de perills i punts crítics de control (HACCP), FSSC 22000, Protocols de BRC, BRC-IOP, IFS Food/ Pac Secure/ Logístic/ HPC, etc.

Les empreses interessades en aquesta nova activitat es poden adreçar a la seu central de l’empresa a Catalunya, ubicada a la Ronda Can Fatjó, 13, del Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola del Vallès). Tel 935 944 480.

Font: www.ptv.cat