Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 12.567,9 milions d’euros al primer trimestre del 2011, xifra que suposa un augment del 18,8% respecte a l’any anterior, mentre que a Espanya les exportacions han augmentat un 24,2%.

Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), els productes d’alta tecnologia, que representen el 30% del total d’exportacions espanyoles del mateix nivell tecnològic, han augmentat un 4,9% interanual, taxa que representa un alentiment de les vendes després de tres trimestres de creixements superiors al 10%. La resta de nivells tecnològics han registrat augments de les vendes iguals o superiors al del total de productes industrials.

Les vendes d’alta tecnologia han assolit un valor de 1.285,5 milions d’euros, xifra que representa un augment del 4,9% respecte al 1r. trimestre del 2010. Aquest creixement es deu bàsicament als productes farmacèutics, que amb una participació del 69,5% dins aquest grup, han augmentat un 13,6% interanual, ja que els productes informàtics, electrònics i òptics han disminuït l’11%.

Data d’elaboració: 14/06/2011
Font:notícia Gencat, 10/06/2011
Fotografia de G. Moliver: CC,2.0 (by-nc-sa)