Durant els dies 18 i 19 de març va tenir lloc a Saragossa el primer Congrés Nacional de Programari Lliure per al treball autònom orientat a donar a conèixer als treballadors autònoms els avantatges que pot suposar per a ells treballar amb el programari lliure, així com les últimes notícies i novetats d’aquesta comunitat de programari.

Durant els dies 18 i 19 de març va tenir lloc a Saragossa el primer Congrés Nacional de Programari Lliure per al treball autònom orientat a donar a conèixer als treballadors autònoms els avantatges que pot suposar per a ells treballar amb el programari lliure, així com les últimes notícies i novetats d’aquesta comunitat de programari.

La inscripció era gratuïta i es va desenvolupar en dues jornades, on per les tardes es van desenvolupar tallers centrats en aspectes concrets de tres solucions que poden ajudar a les empreses com són Zentyal, com a programari de servidor i comunicacions per a les microempreses, AbanQ una solució ERP de codi lliure i l’oficina lliure.

Entre els principals temes que es van tractar podem destacar els següents:
■ Cloud computing i els seus avantatges, solucions i alternatives que representen per als treballadors autònoms.
■ Productivitat i competitivitat amb el programari lliure per al treball autònom. Aquí també es van presentar per part de la UPTA, Unió de Professionals i Treballadors Autònoms experiències per ajudar a reforçar aquests conceptes.
■ Interacció entre l’escriptori i la web per a la mobilitat del treballador autònom, una de les propostes, a priori, més interessants ja que la mobilitat per al treballador autònom d’avui en dia és indispensable.

Avantatges:
El software lliure es basa en un tipus de llicències que donen llibertat a l’usuari per utilitzar el programa amb qualsevol propòsit i sense restriccions, per estudiar com funciona i adaptar-lo a les seves necessitats, per distribuir còpies, i per millorar-lo i fer públiques les millores. Aquestes llibertats són la base dels avantatges que aquest tipus de software ofereix a aquelles que l’utilitzen, juntament en l’estalvi econòmic en matèria de llicència i la seva renovació, entre d’altres.

Data d’elaboració: 20/04/2011
Font: Tecnología PYME
Fotografia de Fernando : CC 2.0 (by-sa)