biotecnologia “com un dels motors del canvi tecnològic i la modernització del teixit industrial a Catalunya