L’Associació Multisectorial d’empreses de l’electrònica, les tecnologies i la informació i la comunicació, de les telecomunicacions i dels continguts digitals – AMETIC amb la col.laboració i suport de l’Institut Espanyol de Comerç Exterior – ICEX, organitza una participació agrupada a les fires BroadcastAsia 2011 – CommunicAsia 2011. Aquesta activitat està dirigida a les empreses del sector d’electrònica i informàtica, equips de telecomunicacions i se celebra des del dia 21 fins al dia 24 de juny del 2011 en Singapur.


L’Associació Multisectorial d’empreses de l’electrònica, les tecnologies i la informació i la comunicació, de les telecomunicacions i dels continguts digitals – AMETIC amb la col.laboració i suport de l’Institut Espanyol de Comerç Exterior – ICEX, organitza una participació agrupada a les fires BroadcastAsia 2011 – CommunicAsia 2011. Aquesta activitat està dirigida a les empreses del sector d’electrònica i informàtica, equips de telecomunicacions i se celebra des del dia 21 fins al dia 24 de juny del 2011 en Singapur.

L’activitat descrita pot ser susceptible de ser finançada per la Unió Europea a través dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER), de les que l’Institut Espanyol de Comerç Exterior és òrgan executor. Contacte: M ª Dolores Beltrán Felip informacion@icex.es) Telèfon: 902 349 000 Fax: 91.431 61 28
Entitat organitzadora: Associació Multisectorial d’empreses de l’electrònica, les tecnologies i la informació i la comunicació, de les telecomunicacions i dels continguts digitals –AMETICURL:

Data d’elaboració: 10/06/2011
Font i fotografia: convocatòria ICEX