El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) i el Centre Tecnològic Ascamm, integrat al centre tecnològic de Catalunya, EURECAT, treballaran conjuntament per utilitzar la supercomputació en la recerca i desenvolupament industrial de nous materials, processos de fabricació i productes.

Les dues entitats han firmat un conveni de col•laboració que es començarà a desplegar a l’entorn de la modelització de nous processos de transformació de materials plàstics, com ara el micromoldeig amb ultrasons.

L’objectiu d’aquest conveni de col•laboració és modelitzar matemàticament i simular informàticament processos multi-físics que no estiguin a l’abast de les aplicacions comercials actuals o que requereixin grans recursos de computació. La modelització i la simulació són tècniques utilitzades, entre d’altres finalitats, per aconseguir una millor comprensió dels processos industrials i per preveure quins efectes pot tenir modificar aquests processos, tant en el producte resultant, com en els costos de producció.

Les simulacions es realitzaran amb el codi Alya, desenvolupat al BSC-CNS. Aquest codi per a problemes de multi-fisica va batre records l’any passat en executar tres problemes diferents, amb molt bons resultats, sobre cent mil processadors del superordinador Blue Waters, al National Center for Supercomputing Applications d’Illinois, EUA.

Font: web ASCAMM