Campanya de seguretat ciutadana durant l’estiu

Des del passat dia 25 de juny, la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra ha activat el Programa Operatiu Estacional de Seguretat Gregal 2015 amb la finalitat de donar resposta a la situació específica de seguretat que s’esdevé durant el període estival i que estarà vigent fins al 30 de setembre.

Aquesta situació ve determinada per la variació de l’activitat socioeconòmica al llarg de tot aquest període i la conseqüent variació en l’activitat delictiva.

Per tant, hem de tenir especial cura en la prevenció de les infraccions penals que poden afectar de manera més directa els ciutadans que es troben gaudint de les seves vacances.

A Cerdanyola del Vallès, la campanya incidirà especialment, tant a nivell de prevenció a través de la difusió de consells de seguretat, com a nivell de pat.rullatge, a les zones següents: les zones industrials on l’activitat es redueix en aquesta època, on trobem desocupació dels habitatges de primera residència, algunes zones d’oci nocturn molt localitzades, xarxa de transport públic, espais públics amb més ocupació, alguns hotels turístics, l’autopista AP-7 i l’Àrea de Servei de Bellaterra, etc.

Consells per als empresaris d’hostaleria

– Observar el moviment estrany dels clients (o persones que accedeixen a l’establiment amb casc, etc.).

– No acumular diners a les caixes enregistradores i prendre precaucions quan es tanqui la caixa.

– Fer ingressos regulars a la seva entitat bancària (a poder ser propera) i evitar rutines.

– Comprovar les targetes de crèdit abans de realitzar un cobrament, i si es dubta de la seva legalitat no efectuar l’operació.

– Comprovar la validesa dels bitllets, i en el cas que malgrat les precaucions adoptades entri un de fals, retirar-lo de la circulació i denunciar el fet a la policia.

– Si no disposeu de vigilant de seguretat, designeu persones de confiança que coneguin els sistemes de detecció que hi ha instal·lats i que es responsabilitzin de connectar-los.

– En cas de patir un robatori, s’ha d’intentar retenir al màxim les característiques del lladre, així com els trets especials com ara pírcings, tatuatges… En cap cas s’iniciarà un enfrontament.

– En cas de patir un robatori s’ha de trucar al 112 i esperar l’arribada de la patrulla policial sense tocar res i activar mesures d’autoprotecció (tancar accessos…).  

Cal tenir present que la col·laboració ciutadana és imprescindible tant per a la prevenció com per a la investigació de delictes