La Fundació Cecot Innovació està liderant l’European Technology Transfer Manager (ETM), un projecte finançat pel Programa Leonardo Da Vinci, que té com a objectiu la professionalització del Gestor de Transferència Tecnològica. La Fundació va acollir, la setmana passada, la presentació del perfil competencial de la figura del professional Gestor de Transferència Tecnològica.

FCI ha liderat el paquet de treball que ha permès obtenir la definició del perfil de competències del GTT. El consorci del projecte ha portat a terme un estudi preliminar detallat de la situació de la transferència tecnològica als països participants al projecte (Espanya, Itàlia, Portugal, Grècia, Polònia, Romania i Bulgària) i ha elaborat el perfil competencial del GTT a nivell nacional i europeu. L’estudi s’ha basat en l’anàlisi de 326 enquestes realitzades, 40 entrevistes en profunditat i 8 focus groups, un per soci participant, amb representants d’entitats i empreses vinculades a la transferència tecnològica.

Qui és el Gestor de Transferència Tecnològica? El projecte pren com a punt de partida que el GTT és una figura professional emergent que fa de mediador entre universitats, centres d’investigació i empreses, amb l’objectiu de transformar el resultat d’una investigació o prototip en un producte comercialment atractiu. El GTT investiga, identifica i avalua les possibilitats d’aplicació de determinada tecnologia a un productes, començant per resultats d’investigacions ja existents, demandes d’empreses o del mercat, ajudant a l´hora a les parts interessades a trobar punts en comú i arribar a acords. Aquest perfil, a criteri dels partners europeus, és crucial  per assegurar que les inversions públiques i privades realitzades en investigació no es desperdicien i perquè les empreses innovadores es mantinguin competitives al mercat.

El perfil competencial del GTT

L’estudi, que es troba disponible al web del projecte www.etmproject.eu,ha identificat les principals unitats de competència del GTT, fent èmfasi en el coneixement teòric i les habilitats pràctiques necessàries per aquest perfil professional emergent. Conté també una anàlisi a nivell nacional de la transferència tecnològica i algunes recomanacions de formació pels GTT.

Encara que tots els participants enquestats o entrevistats treballen com a Gestors de Transferència Tecnològica, el 80 % no han participat en cursos de formació específics en la Gestió de Transferència Tecnològica, i cap disposa d’una acreditació o certificat oficial.

L’estudi també ha identificat la fragmentació existent entre les diferents tasques que un GTT desenvolupa en el seu dia a dia:

Àrea de Competència Clau

Percentatge de temps/Dia treballat

Gestió de Projectes

29 %

Comercialització de Tecnologia

14 %

Obtenció d’informació

13 %

Comunicació i Networking

12 %

Negociació

12 %

Desenvolupament de Nous Negocis

11 %

Gestió de Propietat Intel·lectual

9 %

Després del desenvolupament del perfil competencial, el projecte continua treballant en l’elaboració d’un programa formatiu del GTT i en un procediment per l’acreditació de competències, seguint les directrius de l’ECVET.

Font: http://www.cecot.org/Home/Comunicaci%C3%B3/Cecot-opina/Articles/detallArticles/_nKLM0gN92ARGQx2K7cg1TNblrfqLBLneSbJE2MIi4h53zRfMJV4vlcA9yzbS57x7EphysLrrYnI