Ahir es va portar a terme al Centre d’Empreses de Noves Tecnologies del Parc Tecnològic del Vallès una jornada sobre la comunicació experiencial dirigida per la Fundació ICEX. Els ponents d’aquesta sessió han estat el director d’ICEX, Xavi Salla, i el gerent de LTC&Group, Lucio Tavera. Després d’una breu benvinguda, s’ha aprofundit en el temari de la comunicació experiencial i la seva aplicació a la industria, el comerç i a la comunicació.

La comunicació experiencial incorpora tecnologies, com són la realitat augmentada, la gamificació i la realitat virtual, que busquen crear sensacions en els consumidors per captar-los, influir-los i fidelitzar-los, essent un dels camps amb més projecció per crear negoci i llocs de treball ara i en els propers anys.

El gran potencial de negoci i comercialització associat a aquestes tecnologies, les converteixen en un camp de treball molt interessant que l’empresari ha de conèixer per valorar la potencialitat d’incorporar aquestes tecnologies als seus negocis.

La Fundació ICEX té com a activitat promoure la docència i la investigació de la comunicació experiencial en tots els seus àmbits, per un millor desenvolupament de la societat a través de les seves diferents activitats contribuint a la construcció d’una societat millor dotada, més justa i igualitària. Ajudar a la inserció laboral, l’emprenedoria i la creació d’empreses.

Font web PTV