L’atur registrat a Cerdanyola al mes de maig ha estat de 4.695 persones, 57 persones menys que al mes d’abril, el que es tradueix en una variació del –1,20% respecte el mes anterior i del 4,66% respecte a l’any anterior. D’aquestes, el 49,8% són homes i el 50,16 % són dones, i la proporció més elevada d’aturats, 52,57%, se situa en el grup d’edat dels 30 als 49 anys.

El nombre d’estrangers en atur representa el 14,61% del total d’aturats de Cerdanyola. Entre aquest col·lectiu, el decrement dels aturats respecte al mes d’abril és del 4,06%.

L’atur registrat a Cerdanyola al mes de maig ha estat de 4.695 persones, 57 persones menys que al mes d’abril, el que es tradueix en una variació del –1,20% respecte el mes anterior i del 4,66% respecte a l’any anterior. D’aquestes, el 49,8% són homes i el 50,16 % són dones, i la proporció més elevada d’aturats, 52,57%, se situa en el grup d’edat dels 30 als 49 anys.

El nombre d’estrangers en atur representa el 14,61% del total d’aturats de Cerdanyola. Entre aquest col·lectiu, el decrement dels aturats respecte al mes d’abril és del 4,06%.

Durant el mes de maig el nombre de contractacions ha estat de 1.021 i ha tornat la tendència d’increment del nombre de contractacions que s’havia registrat en mesos anteriors al mes d’abril. Així, observem respecte a l’abril un augment de de 47 contractes al nostre municipi, el que suposa una variació intermensual del 4,83%. D’aquestes noves contractacions, un 54,06% corresponen a dones i un 45,94% a homes. Un 86,48% dels nous contractes realitzats al municipi són temporals. L’evolució interanual, mostra un un increment important de la contractació, amb 223 nous contractes més, el que suposa un 27,94% de variació respecte l’abril de 2010.

Data d’elaboració: 10.06.2011
Font i fotografia: notícia Portal Excellence, 08/06/2011