El nombre d’aturats a Cerdanyola ha disminuït en el darrer mes de març en 39 persones.

Segons les darreres dades de l’Observatori del Mercat de Treball de la Generalitat, actualment hi ha 4.010 cerdanyolencs sense feina, 39 persones menys que en el darrer mes de febrer (una disminució percentual del -0,96%) i una disminució de -632 persones si ho comparem respecte al mateix període de l’any passat (-13,61%). 

Tot i que l’evolució de l’atur de Cerdanyola segueix una tendència similar a la de la nostra comarca, la taxa d’atur del nostre municipi ha estat del 13,23%, sent la del Vallès Occidental del 15,70%.

Al conjunt del Vallès Occidental, la xifra de l’atur se situa en 74.087 aturats, una disminució de 803 persones si ho comparem respecte al mes de febrer.

Les poblacions de la nostra comarca amb més atur són Terrassa, amb 21.059 aturats i Sabadell amb 17.983 persones a l’atur. Si comparem els municipis de la B-30 veiem que és Rubí qui presenta una xifra més alta de persones aturades amb 6.912 seguit de Cerdanyola, amb 4.010; i de Sant Cugat, amb 3.667. Les localitats on s’aprecia una xifra d’atur més baixa són Gallifa amb 13 aturats i Rellinars amb 56.

Catalunya ha registrat una disminució de l’atur de -9.469 persones durant el mes de març, el que representa una disminució del -1,63% respecte el mes anterior. El nombre total de treballadors en atur a Catalunya és de 571.655, que implica una disminució de 52.812 persones (-8,46%) respecte del mes de març de l’any passat.

En el conjunt d’Espanya, l’atur registrat disminueix en 60.214 persones, i la xifra de persones apuntades a l’atur es situa en 4.451.939, un -1,33% menys que durant el mes de febrer i un -7,17% si ho comparem amb l’any passat.