Ambdues institucions impulsaran acords específics per a dur a terme projectes conjunts d’R+D+i, així com per enfortir els lligams de cooperació entre les dues entitats dedicades a promoure la innovació i la transferència de coneixement.
El director general del Parc de Recerca UAB, el Dr. Buenaventura Guamis, i el president del centre tecnològic CETEMMSA, Pere Merino, han signat un conveni per a transferir i intercanviar coneixement científic i tecnològic entre ambdues institucions i impulsar, així, la competitivitat del teixit econòmic català i millorar l’entorn social.

El conveni preveu promoure la col·laboració per oferir a les empreses serveis adreçats al desenvolupament de solucions a reptes i necessitats amb nous productes i processos innovadors. Entre aquests serveis per fomentar la innovació tecnològica, s’inclouran l’assessorament en el desenvolupament d’una idea, el disseny de productes, el prototipatge, el desenvolupament de producte pre-comercial, pre-seriesi la producció.

Les dues institucions també elaboraran acords específics per desenvolupar projectes conjunts d’R+D+i en diferents àmbits i, amb aquest objectiu, es crearà una comissió mixta que determinarà els programes a desenvolupar, la participació i règim de finançament de cadascuna de les parts.

“Aquest acord ens permet consolidar la col·laboració que des de fa temps estem duem a terme entre les dues entitats per compartir recursos i millorar la capacitat innovadora de les empreses”, destaca Pere Merino,  president de CETEMMSA. “És un pas més per millorar el teixit empresarial català i la competitivitat a nivell internacional”, afegeix el Dr. Buenaventura Guamis, director del Parc de Recerca UAB.

Font:

http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1243578619954&pagename=i-PR%2FPage%2FTemplatePageInteriorPR&noticiaid=1345658272956