Els ingressos obtinguts a través de la venda indirecta van créixer un 4,5%, enfront del 1,2% de la comercialització directa.

AMETIC ha donat a conèixer que el sector de les Tecnologies de la Informació ha facturat un total de 18.097.000 d’euros el 2010, fet que suposa un increment del 3,6% respecte al 2009, any en el qual es va produir una caiguda del 8 % en els ingressos.


Els ingressos obtinguts a través de la venda indirecta van créixer un 4,5%, enfront del 1,2% de la comercialització directa.

AMETIC ha donat a conèixer que el sector de les Tecnologies de la Informació ha facturat un total de 18.097.000 d’euros el 2010, fet que suposa un increment del 3,6% respecte al 2009, any en el qual es va produir una caiguda del 8 % en els ingressos.

L’estudi “Les Tecnologies de la Informació a Espanya 2010” dut a terme per l’associació també revela que el canal de distribució ha jugat un paper clau per aconseguir aquests resultats, ja que els ingressos obtinguts a través d’aquest segment han crescut un 4, 5%, enfront de l’increment del 1,2% de la venda directa.

“La reactivació del mercat d’equips (impressores, ordinadors personals …) va permetre al canal recuperar part del mercat perdut durant els últims anys”, apunta l’estudi.

Així mateix, les dades revelen que la combinació de la venda d’equips en el mercat interior, especialment miniportàtils i tablets, juntament amb les exportacions, han estat part dels factors que han influït positivament en el resultat.

Data d’elaboració: 12/07/2011
Font: notícia Channel Insider,11/07/2011
Fotografia de manci: CC,2.0 (by-nc-sa)