Amb més de 150 milions de membres arreu del món, Linkedin s’ha convertit en una de les majors xarxes socials i és sens dubte la xarxa professional de rellevància. Per a les empreses, LinkedIn pot ser un lloc on tenir presència, seleccionar candidats i buscar clients.  

Durant la jornada, Jordi Gili, autor del llibre “Sell! wih Linkedin” i reconegut expert en social selling, ha explicat com treure el màxim profit de Linkedin i la seva eina estrella de vendes per identificar potencials clients, qualificar-los, iniciar un primer contacte i tancar visites de qualitat.  

Gili ha destacat la necessitat de canviar els mètodes de venta per adaptar-se als nous hàbits de compra dels clients i aprofitar les oportunitats que ofereixen les xarxes socials. Diferents estudis demostren que els equips que utilitzen estratègies de màrqueting digital augmenten la seva productivitat entre un 20 i un 25%.  

Però com fer-ho? Doncs Gili ha donat algunes pautes, com per exemple, la importància de treballar la marca personal al perfil de LinkedIn i tenir una actitud coherent, treballar les relacions a poc a poc per crear confiança, tenir una xarxa de qualitat per poder distribuir el contingut generat, etc.

Font: web PRUAB