Amb més de 150 milions de membres arreu del món, Linkedin s’ha convertit en una de les majors xarxes socials i és sens dubte la xarxa professional de rellevància. Per a les empreses, LinkedIn pot ser un lloc on tenir presència, seleccionar candidats i buscar clients. 

En la jornada, Jordi Gili, autor del llibre “Sell! wih Linkedin” i reconegut expert en social selling, explicarà com treure el màxim profit de Linkedin i la seva eina estrella de vendes per identificar potencials clients, qualificar-los, iniciar un primer contacte i tancar visites de qualitat. 

Gili parlarà sobre les qúestions bàsiques d’aquesta eina i donarà pautes per aprofitar les oportunitats que ofereix i descobrir en una nova manera d’aconseguir clients. 

Més InformacióInscripció

Font: web PRUAB