Amb l’objectiu de preparar per al mercat laboral a 15 joves aturats de la ciutat, s’inicia el programa amb la selecció dels participants al nou projecte, destinat al col·lectiu de joves amb edats compreses entre els 16 i els 25 anys.

Aquesta és la segona edició del programa Joves per l’Ocupació que coordina el Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cerdanyola. L’especialitat serà la d’Operacions Auxiliars de serveis administratius i generals amb un total de 430 hores, de les quals es destaquen 40 hores de pràctiques en empresa, per tal de donar resposta a les demandes de l’actual mercat de treball.

En aquesta edició els candidats interessats en participar en el procés de selecció han de tenir els següents requisits: persones joves  aturades inscrites a l’OTG com a demandants d’ocupació, entre  16 i 25 anys;  que no disposin del graduat en ESO i altres que, malgrat l’hagin obtingut no han continuat amb els estudis post obligatoris abandonant el sistema educatiu.

Les persones interessades a participar en aquest projecte, poden posar-se en contacte amb el Servei Municipal d’Ocupació, Empresa i Promoció Econòmica  a través del telèfon de contacte 93.594.70.50 o el correu electrònic: ofertesdetreball@cerdanyola.cat.

La regidora d’Ocupació, Carmen Rebollo, destaca la importància de les actuacions que des de l’Ajuntament es fan per atendre la població més jove. “La crisi afecta tothom, sens dubte. Però sovint els joves no poden ni iniciar la seva carrera laboral”, explica, raó per la qual “les administracions hem de fer els màxims esforços per garantir-los l’accés al mercat laboral. I si podem, que s’hi quedin”.

L’alcaldessa de Cerdanyola del Vallès, Carme Carmona, exposa que el govern municipal té com a màxima prioritat “atendre les persones, sent conscients de les difícils circumstàncies per les que passen moltes veïnes i veïns de la ciutat”. Per això es redoblen els esforços que fa l’Ajuntament, destinant-hi recursos propis, i es treballa per aconseguir-ne d’altres administracions, que permetin generar ocupació i ajudar a la millora de la formació dels que no tenen feina. “El nostre compromís és amb la ciutadania i el seu benestar i els joves en són una part essencial de la nostra ciutat”, referma l’alcaldessa.

Joves per l’Ocupació

Joves per l’Ocupació és un programa innovador de suport a l’experiència pràctica orientat a la formació i la inserció laboral de joves amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat i facilitar una experiència laboral en empreses.

Com a l’edició anterior el programa combina accions d’orientació professional, tutorització i seguiment individualitzat, de formació professionalitzadora i d’adquisició d’experiència professional en empreses amb possibilitat d’incentius per a les empreses en la contractació dels joves participants al programa.

Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a un conveni de col·laboració entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’Ajuntament de Cerdanyola en el marc de l’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’Ocupació.