Des del Servei de Promoció Econòmica treballem per millorar el comerç i els serveis de la ciutat duent a terme les activitats dirigides als àmbits de comerç, mercats i hostaleria.

Què fem?

  • Dissenyar i organitzar programes i serveis per impulsar la millora competitiva del sector a través de la modernització del comerç local i mitjançant la digitalització, l’eficiència energètica i el suport a les associacions i entitats representatives del comerç a la ciutat.
  • Portar a terme activitats i campanyes per promocionar el comerç de proximitat.

Quins objectius tenim?

Millora de la competivitat
del sector comercial

Mercats Municipals i Mercats Setmanals

Suport associacions i entitats
representatives del
sector comercial

Campanyes i activitats per
promocionar el comerç
de proximitat

MILLORA DE LA COMPETIVITAT

DEL SECTOR COMERCIAL

 

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

La digitalització del comerç de proximitat té per finalitat actualitzar al sector respecte als nous estàndards de compra. La incorporació del sector al món digital augmenta el flux de compradors tant a nivell físic com en plataformes enfortint el comerç de proximitat, la producció local i facilitant les dinàmiques entre proveïdors, distribuïdors i consumidors.

Potenciar el coneixement i la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses de comerç i dels serveis, i les parades de mercats municipals sedentàries i no sedentàries.
Facilitar eines a les empreses que els permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potenciïn les estratègies que integrin la botiga física i en línia per millorar l’experiència de compra dels clients.

Millorar el posicionament i la presència a internet del sector del comerç i dels serveis per tal d’adaptar-se i fer front a la nova situació i enfortir les seves capacitats i fer-lo més competitiu en l’era post-Covid19.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

La partida energètica representa un dels costos més elevats al compte d’explotació dels establiments comercials. Segons la Comissió Europea el sector podria reduir un 30% el seu consum d’energia aplicant mesures d’eficiència energètica. La realització d’auditories energètiques i l’establiment de mesures de control i seguiment del consum poden suposar un important estalvi econòmic i alhora col·laborar en la lluita contra el canvi climàtic.

Mercats Municipals i Mercats Setmanals

 

Els mercats complementen l’oferta comercial de la nostra ciutat. A Cerdanyola del Vallès hi ha dos mercats municipals que compten amb professionals amb una llarga tradició i experiència en un ambient càlid i personalitzat. Ofereixen una varietat de productes frescos i de qualitat.

MERCAT MUNICIPAL DE LES FONTETES

És un mercat d’alimentació, inaugurat l’any 1966. Actualment té 52 parades obertes que ocupen un total de 775 m2 de superfície comercial.
www.mercatfontetes.cat

Serveis addicionals

  • Botiga en línia
  • Aparcament regulat gratuït
  • Consignes refrigerades i recollida de compra

MERCAT MUNICIPAL DE SERRAPERERA

Mercat d’alimentació amb parades de roba, inaugurat l’any 1974. Actualment té 46 parades obertes que ocupen un total de 872 m2 de superfície comercial.
www.mercatserraperera.cat

Serveis addicionals

  • Botiga en línia
  • Aparcament regulat gratuït
  • Pagament amb targeta

MERCATS NO SEDENTARIS

Cada divendres als voltants dels mercats municipals de Serraperera i les Fontetes. Amb 158 i 180 parades respectivament podem trobar productes d’alimentació, calçat, estris, flors i roba.

SUPORT ASSOCIACIONS I ENTITATS

REPRESENTATIVES DEL SECTOR COMERCIAL

 

El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la participació activa del sector comercial i de serveis i les seves entitats representatives, així com dels agents que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats.

En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament comercial, les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i de serveis i, en aquesta línia, esdevé convenient el suport municipal al manteniment i consolidació del teixit associatiu comercial que permeti la implementació de projectes en l’àmbit del comerç urbà.

Des del Servei de Promoció Econòmica es considera oportú el recolzament a les actuacions promogudes per les entitats representatives del sector comercial envers el manteniment, consolidació i millora de l’oferta comercial i dels serveis prestats a la ciutadania en el marc de les línies generals dissenyades per l’Ajuntament.

CAMPANYES I ACTIVITATS PER

PROMOCIONAR EL COMERÇ DE PROXIMITAT

 

El desenvolupament de les polítiques comercials locals requereix de la participació activa del sector comercial i de serveis i les seves entitats representatives, així com dels agents que actuen en els diferents àmbits del món local, tant públics com privats.

En aquest sentit, es constitueixen com element cabdal en el desenvolupament comercial, les actuacions impulsades pel teixit associatiu del sector comercial i de serveis i, en aquesta línia, esdevé convenient el suport municipal al manteniment i consolidació del teixit associatiu comercial que permeti la implementació de projectes en l’àmbit del comerç urbà.

Des del Servei de Promoció Econòmica es considera oportú el recolzament a les actuacions promogudes per les entitats representatives del sector comercial envers el manteniment, consolidació i millora de l’oferta comercial i dels serveis prestats a la ciutadania en el marc de les línies generals dissenyades per l’Ajuntament.

Com pots contactar amb

el servei de comerç?

 

Presencialment: de 8h a 15h a les instal·lacions del

Servei de Promoció Econòmica

Masia de Can Serraperera

Av. Roma, 65

08290 Cerdanyola del Vallès

Tel: 93.594.70.50.

També us podeu posar en contacte a través del correu electrònic: comerc@cerdanyola.cat